Colegiul Tehnic de Poștă si Telecomunicatii "Gh. Airinei"
"Instruim pentru viitor"

Misiunea noastra


SCURT ISTORIC AL LICEULUI NOSTRU

Înfiinţată în anul 1942 în Bucureşti ca şcoală Medie Tehnică de Telecomunicaţii cu durata de 4 ani, şcoala avea ca scop principal pregătirea tehnicienilor pentru unităţile de poştă şi telecomunicaţii.

În anul 1966 prin Legea nr.2, ia fiinţă Liceul de Poştă şi Telecomunicaţii cu durata de 5 ani, care a funcţionat în localul Poştei Centrale, iar în anul 1970 se transformă în Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii, funcţionând în sediul actual din strada Romancierilor nr. 1, sectorul 6.

Prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4565/19.09.2000, s-a aprobat ca din anul şcolar 2000-2001 să funcţionăm sub denumirea COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEII”.

Şcoala funcţionează cu clase în formele de învăţământ:

RUTA DIRECTA DE PREGATIRE

o       Liceu zi

 • Filiera teoretică, Profil uman, Specializarea Științe sociale
 • Filiera teoretică, Profil real, Specializarea Științele naturii;
 • Filiera vocationala, Profil sportiv, Specializarea Instructor sportiv;
 • Filiera tehnologică, Profil tehnic, Domeniul Electronică automatizări,  Specializarea Tehnician in Telecomunicatii;
 • Filiera tehnologică, Profil servicii, Domeniul Economic, Specializarea Tehnician in activitati de posta
 • Filiera tehnologică, Profil servicii, Domeniul Turism si alimentatie,  Specializarea Organizator banqueting
 • Filiera tehnologică, Profil servicii, Domeniul Turism si alimentatie,  Specializarea Tehnician in gastronomie

         o      Școala profesională

 • Filiera tehnologică, Profil tehnic, Domeniul Electronică automatizări, Specializarea Electronist rețele de telecomunicaţii        

 • Filiera tehnologică, Profil tehnic, Domeniul Electronică automatizări, Specializarea Electronist aparate și echipamente.

 • Filiera tehnologică, Profilul Servicii, Domeniul Turism și alimentație, Specializarea Bucătar/Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație publică

o       Liceu seral

 • Filiera tehnologică, Profil tehnic, Domeniul Electronică automatizări, Specializarea Tehnician in Telecomunicatii;
 • Filiera tehnologică, Profil servicii, Domeniul Economic,  Specializarea Tehnician in activitati de posta
 • Filiera tehnologică, Profilul Servicii, Domeniul Turism și alimentație, Specializarea Tehnician in gastronomie

o       Liceu – cu frecvenţă redusă

 • Filiera teoretică, specializarea științe sociale
 •  Filiera teoretică, specializarea științele naturii
  CURSURI POSTLICEALE

o       şcoală postliceală

 • Domeniul Electronică automatizari - Tehnician electronist
 • Domeniul Servicii – Operator economic diriginte Oficiu Poştal
 • Domeniu Informatica - Administrator Retele Locale si Comunicatii
 • Domeniu Informatica - Analist programator
 • Domeniu Informatica -  Tehnician infrastructura, retele de telecomunicatii

 

În plus, la liceu zi, funcţionează clase intensive de engleză şi franceză în specialitate,  această ofertă fiind menită să satisfacă exigenţele partenerilor economici, având în vedere natura echipamentelor utilizate în domeniu.

Sediul Colegiului Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei” este în Bucureşti, Str. Romancierilor Nr. 1 Sector 6, Telefon 413 46 45 / Fax 4131413,  e-mail colegiulairinei@gmail.com.

 

  
Copyright 2006-2013, Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei".
webmaster - Giovanna Stanica :: Ultima actualizare 23-May-2013