Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei"
"Instruim pentru viitor"

Misiunea noastra


O SCOALA IN SLUJBA COMUNITATII!

 

În conjunctura actuală, schimbarea reprezinta singura trăsatură constantă careia trebuie să i se subordoneze educaţia tinerilor pentru integrarea în viaţa profesională activă.

Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei” îşi asumă misiunea de a pregati specialişti în domeniul comunicaţiilor, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a se integra în procesele tehnologice economice şi social-culturale ale societăţii româneşti şi ale lumii contemporane, cu şanse reale în competiţia pe piaţa muncii şi care să le asigure o educaţie completă cu avantaje pe termen lung. Principalul nostru obiectiv este acela de a contribui la dezvoltarea economică şi socială a României oferind educaţie şi pregătire profesională de calitate clienţilor noştri (elevi şi societate).

Baza succesului Colegiului Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii o reprezintă calitatea şi eficienţa serviciilor prestate clienţilor interni şi externi şi, drept urmare, prima grijă şi responsabilitate a fiecarui salariat al unităţii, începând cu conducerea acesteia, este calitatea procesului de învatământ şi a proceselor conexe acestuia, în concordanţă cu principiile Managementului Calităţii Totale. Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei” este o unitate şcolară care satisface în principal nevoia de forţă de muncă specializată a Ministerului Comunicaţiilor cu regiile sale ( ROMTELECOM, R.A. POŞTA ROMÂNĂ şi REGIA DE RADIOCOMUNICAŢII). Conform Protocolului de parteneriat semnat în anul 1998 de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Comunicaţiilor şi şcoală, Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii din Bucureşti face parte din cele 6 unităţi şcolare din ţară, recunoscute şi agreate de către Ministerul Comunicaţiilor. Conform tradiţiei, şcoala pregăteşte forţa de muncă calificată în domeniul poştei şi telecomunicaţiilor pentru municipiul Bucureşti şi sudul ţării( REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA şi REGIUNEA SUD VEST OLTENIA). În Bucureşti, şcoala este unică din punct de vedere al domeniului prioritar al formării - comunicaţiile. Acest obiectiv strategic naţional este deosebit de exigent cu resursa umană. Ne vom asigura că necesităţile şi cerinţele clienţilor noştri sunt definite şi că ele sunt în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă. Standardele de pregătire a forţei de muncă implică un nivel foarte ridicat de tehnicitate, un bagaj mare de cunoştinţe generale şi un comportament social adecvat. Pregătirea elevilor impune o strategie superioară, o conlucrare foarte bună a tuturor factorilor: profesori, directori, beneficiar (agenţi economici sau universităţi) şi nu în ultimul rând o dotare de excepţie. Centrat pe stabilirea unui echilibru între cererea şi oferta educaţională, parteneriatul dintre şcoală şi agenţii economici are un impact semnificativ, din perspectiva dezvoltării personale şi a inserţiei socio-profesionale a viitorilor absolvenţi.

Gama de activităţi de instruire specifice unităţii de învăţământ, în perspectiva devenirii Centru de formare şi evaluare în profesie, încearcă să satisfacă standardele generale de calitate pentru exprimarea aşteptărilor comunităţii pe care o deserveşte (cererea socială), aspecte care se reflectă în corelarea ofertei scolare cu cererea înregistrată pe piaţa muncii, prin asigurarea nivelului de competenţe adecvat noilor tehnologii precum şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare, adaptare şi mobilitate profesională, ca deziderate majore pentru integrarea profesională a absolvenţilor.

Copyright 2006-2013, Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei".
webmaster - Giovanna Stanica :: Ultima actualizare 23-May-2013