Colegiul Tehnic de Poștă si Telecomunicatii "Gh. Airinei"
"Instruim pentru viitor"

Misiunea noastra


SCURT ISTORIC AL LICEULUI NOSTRU

Înfiinţată în anul 1942 în Bucureşti ca şcoală Medie Tehnică de Telecomunicaţii cu durata de 4 ani, şcoala avea ca scop principal pregătirea tehnicienilor pentru unităţile de poştă şi telecomunicaţii.

În anul 1966 prin Legea nr.2, ia fiinţă Liceul de Poştă şi Telecomunicaţii cu durata de 5 ani, care a funcţionat în localul Poştei Centrale, iar în anul 1970 se transformă în Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii, funcţionând în sediul actual din strada Romancierilor nr. 1, sectorul 6.

Prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4565/19.09.2000, s-a aprobat ca din anul şcolar 2000-2001 să funcţionăm sub denumirea COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEII”.

Şcoala funcţionează cu clase în formele de învăţământ:

RUTA DIRECTA DE PREGATIRE

o       liceu zi

o       Filiera teoretică, Profil real, Specializarea matematică-informatică;

o       Filiera teoretică, Profil real, Specializarea științele naturii;

o       Filiera vocationala, Profil sportiv, Specializarea instructor sportiv;

o     Filiera tehnologică, Profil tehnic, Domeniul Electronică automatizări - Specializarea Tehnician in Telecomunicatii;

o       Filiera tehnologică, Profil servicii, Domeniul Economic, Specializarea Tehnician in activitati de posta

o       Filiera tehnologică, Profil servicii, Domeniul Turism si alimentatie,  Specializarea Organizator banqueting

         o      scoala profesionala

o  Filiera tehnologică, Profil tehnic, Domeniul Electronică automatizări, Specializarea Electronist rețele de telecomunicaţii  

o       liceu seral

o     Filiera tehnologică, Profil tehnic, Domeniul Electronică automatizări - Specializarea Tehnician in Telecomunicatii;

o       Filiera tehnologică, Profil servicii, Domeniul Turism si alimentatie,  Specializarea Organizator banqueting

o       liceu – cu frecvenţă redusă

o       Filiera teoretică, specializarea matematică-informatică

o       Filiera teoretică, specializarea științele naturii

RUTA PROGRESIVA DE PREGATIRE

Liceu seral -Ciclu superior

o       Domeniul Tehnic - Tehnician electronist

o       Domeniul Servicii - Tehnician in gastronomie

o       Domeniul Servicii - Organizator banqueting

  CURSURI POSTLICEALE

o       şcoală postliceală

o       Domeniul Electronică – Telecomunicaţii

o       Domeniul Servicii – Operator economic diriginte Oficiu Poştal

o       Domeniu Mecatronica si Informatica: Administrator Retele Locale si Comunicatii,

 

În plus, la liceu zi, funcţionează clase intensive de engleză şi franceză în specialitate,  această ofertă fiind menită să satisfacă exigenţele partenerilor economici, având în vedere natura echipamentelor utilizate în domeniu.

Începând cu anul 2005, şcoala a devenit Centru de evaluare pe baza de competenţe pentru ocupaţiile „Electromecanic de reţea” şi „Diriginte oficiu Poştal”, fiind acreditată de către CNFPA .

Sediul Colegiului Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei” este în Bucureşti, Str. Romancierilor Nr. 1 Sector 6, Telefon 413 46 45 / Fax 4131413,  e-mail colegiulairinei@gmail.com.

 

  
Copyright 2006-2013, Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei".
webmaster - Giovanna Stanica :: Ultima actualizare 23-May-2013