Colegiul Tehnic "Gh. Airinei"Orar 2018/2019 Untis 2016
Bucuresti6.10.2018 21:24

13Cs   13Cs
Luni
Marti
Miercuri
Joi
Vineri
1 8:00
8:50
2 9:00
9:50
3 10:00
10:50
4 11:00
11:50
5 12:00
12:50
6 13:00
13:50
7 14:00
14:50
8 15:00
15:50
9 16:00
16:50
Org unit pos
POPESCU A
Org unit pos
POPESCU A
MATE
BERCEA
Practica
DICU H
GEOGR
POPESCU L
10 17:00
17:50
utiliz.th.calc.
POPESCU COS
Prom activ LAB
OPREA
ENGL
POPESCU L
11 18:00
18:50
IST
MARICA M
ROM
MOLDOVEANU
FIn af LAB
POPESCU COS
12 19:00
19:50
Med conc LAB
POPESCU A
Prom activ serv
BABARADA
Practica CDL
DICU L
FRANC
BUSTIUC
13 20:00
20:50
IST
MARICA M
Med conc
POPESCU A
FIn af
POPESCU COS
GEOGR
POPESCU L
14 21:00
21:50
15 22:00
22:50
Nume Nume Nume Nume
ENGL ENGLEZA Prom activ serv  
FIn af   ROM ROMANA
FIn af LAB   utiliz.th.calc.lab  
FRANC FRANCEZA BABARADA BABARADA DAN
GEOGR   BERCEA BERCEAROXANA
IST ISTORIE BUSTIUC BUSTIUC ANTOANETA
MATE MATEMATICA DICU H DICU HORATIU
Med conc   DICU L DICU LEONARD
Med conc LAB   MARICA M MARICA MARCELA
Org unit pos   MOLDOVEANU MOLDOVEANU GINA
Practica   OPREA OPREA STELIAN
Practica CDL   POPESCU A POPESCU ADRIAN
Prom activ LAB   POPESCU COS POPESCU COSTINELA
    POPESCU L POPESCU LUCIANA
Nr-C CI, Prof Ore neplanif O/s Profesor Materie Clasa / clase Sala specialit. Sala de baza Ore duble Bloc
2491     1 BUSTIUC FRANC 13Cs        
2607     2 MARICA M IST 13Cs        
2647     2 MOLDOVEANU ROM 13Cs        
2667     2 BERCEA MATE 13Cs        
2749     2 POPESCU L GEOGR 13Cs        
2754     2 POPESCU L ENGL 13Cs        
3001     1 POPESCU COS FIn af 13Cs        
3002     1 POPESCU COS FIn af LAB 13Cs        
3008     1 POPESCU A Med conc 13Cs        
3009     1 POPESCU A Med conc LAB 13Cs        
3010     2 POPESCU A Org unit pos 13Cs        
3047     3 DICU H Practica 13Cs        
3148     1 OPREA Prom activ LAB 13Cs        
3149     1 POPESCU COS utiliz.th.calc.lab 13Cs        
3258     1 BABARADA Prom activ serv 13Cs        
3259     2 DICU L Practica CDL 13Cs        
Untis 2016         Orar anteriorRamificare la index         Untis Software orare
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e ORAR 2018-2019-2